<h3>Disclaimer</h3><u> In deze disclaimer wordt verstaan onder:</u></br></br> de eigenaar: de eigenaar van de website</br> gebruik(en): alle denkbare handelingen </br>u: de gebruiker (bezoeker) van de website </br>de content: alle in de website aanwezige inhoud </br></br> Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.</br></br> De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.</br></br> De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. </br></br> Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.</br></br> Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht. </br></br>